build your own website
Mobirise

Podľa novelu zákona 289/2008 Z.z. od 1. júla 2019 prechádzajú všetky elektronické registračné pokladnice (ERP) celoplošne na online registračnú pokladnicu (ORP alebo eKasa). To znamená, že všetky doteraz používanú ERP je potrebné upraviť prípadne vymeniť a následne pripojiť na internet. Registrovať eKasu je možné od 1. apríla 2019. To znamená, že 01.04.2019 - 30.06.2019 je prechodové obdobie, kedy je možné používať aj eKasu aj ERP.

Pokiaľ na prevádzke ešte nemáte zavedený internet, je treba riešiť pripojenie pokladnici na internet. V prípade, že internet už máte zavedený, pravdepodobne máte aj Wifi signál. V tom prípade internet nemusíte riešiť, nakoľko Vaša pokladnica po úpravy alebo výmeny sa bude pripájať s veľkou pravdepodobnosťou cez Wifi. Ak ste zakúpili pokladnicu s káblovým pripojením, tak je treba zaviesť kábel k pokladnici.

Ďaľej je treba si zabezpečiť úpravu prípadne výmenu pokladnici. Online pokladnica musi byť neustále pripojený na internet aby dokázala plniť svoju úlohu, tj. posielať všetky doklady ešte pred vytlačením na centrálne úložisko finančnej správy. 

eKasa - Je to systém, ktorý sa nachádza na Finančnej správe. V tomto systéme sa budú ukladať dáta, ktoré sa tam dostanú cez internet zo všetkých pokladníc všetkých podnikateľov na Slovensku.

eKasa klient - je to označenie, ktoré zahŕňa dva odlišné typy zariadení: On-line registračnú pokladnicu a Virtuálnu registračnú pokladnicu.

VRP - Virtuálna Registračná Pokladnica - je aplikácia, ktorú poskytuje Finančná správa; použiteľnosť a vlastnosti aplikácie má vo svojej moci Finančná správa, údaje o predaji realizovanom podnikateľom, ktorý ju používa sa už dnes ukladajú do systému Finančnej správy SR.

ORP - On-line registračná pokladnica - registračné pokladnice a tlačiarne pripojené do eKasa systém

CHDÚ - Chránené dátové úložisko - Pamäť v online pokladnici pre uchovávanie všetkých vytlačených dokladov.

Online pokladnice je treba registrovať online. Registráciu je možné vykonať bez toho aby ste vedeli presný typ pokladnice. To znamená, že si KP môžete objednať vopred.
Aby Vám bolo všetko jasné pri registrácií, pripravili sme pre Vás stručný návod typu krok za krokom.

Podľa vyhlásení vyrobcov, dovozcov a distribútorov z našej ponuky sú upraviteľné nasledujúce zariadenia:

FiskalPRO: VX 520 eth, VX 520 GPRS, VX 675 Wifi

Elcom: EURO 100T, EURO 200T/TE, EURO 2100TE, EURO 50 T/TE Cash/Smart/Medi/Mini

PegasFM: Pegassino, PegasFM 06

Zoznam pokladníc z našej ponuky, ktoré nie je možné pripojiť do systému eKasa:

Datecs: DP50, DP50 D, MP55 L/LD, MP55B, MP55BP

Quorion: QMP18, CR20, CR21

Elcom: EURO 1000 T, EURO 2000 T/TE, EURO 200 TX, EURO 500 T/TX/TE

Sam4S: ER260, ER230

Uvažujete o prechode na virtuálnu pokladnicu alebo Vám priamo odporúčali aby ste si zvolili túto alternatívu namiesto prerábky alebo kúpy pokladnici?
POZOR! Podľa zákona VRP a online registrašná pokladnica sú už takmer rovnaké. Zásadné rozdiely sú už len technického charakteru. Aby ste v tom mali presnejší preľad a aby ste vedeli sami posúdiť či je Vám naozaj vhodné riešenie zverejníme Vám porovnanie medzi VRP a eKasy. Porovnanie nájdete tu.

Mobirise

Návod - "Žiadosť o pridelenie KP eKasa klient" - ORP

Online pokladnice je treba registrovať online. Registráciu je možné vykonať bez toho aby ste vedeli presný typ pokladnice. To znamená, že si KP môžete objednať vopred.
Aby Vám bolo všetko jasné pri registrácií, pripravili sme pre Vás stručný návod typu krok za krokom.

Mobirise

Návod - "Žiadosť o pridelenie KP eKasa klient" - VRP

Online pokladnice je treba registrovať online. Registráciu je možné vykonať bez toho aby ste vedeli presný typ pokladnice. To znamená, že si KP môžete objednať vopred.
Aby Vám bolo všetko jasné pri registrácií, pripravili sme pre Vás stručný návod typu krok za krokom.

Mobirise

Návod - SK NACE

K žiadosti o pridelenie kódu pokladnice eKasa klient budete potrebovať aj tzv SK NACE. V našom krátkom návode Vám ukážeme, ako nájsť svoje SK NACE podľa IČO na stránke https://slovak.statistics.sk.

Porovnanie VRP a ORP

Pozor! Zmenili sa povinnosti aj pri VRP! Napríklad po novom už rovnako je treba evidovať aj "VKLAD" a "VÝBER" hotovosti.

Virtuálna registračná pokladnica

Výhody:
- Ak na prevádzke už máte počítač a tlačiareň formátu A4 náklady na zriadenie VRP môžu byť nulové
- Nepotrebujete archivovať žiadne predajné dáta

Nevýhody:
- V prípade výpadku internetu nie je možné evidovať tržbu.
- Viacnásobne vyššie náklady na tlač účtenky
- Nie je možné pripojiť príslušenstvo
- Pre mobilný predaj treba si zabezpečiť mobilnú tlačiareň

Rovnaké:
- Povinnosť evidovať "Vklad" a "Výber" hotovosti
- Nie je povinné vykonávať dennp uzávierku
- Absencia zákazníckeho displeja
- Povinnosť nahlasovanie polohy

Online registračná pokladnica

Výhody:
- Ovládanie je totožné s klasickou pokaldnicou
- Jednoduchý predaj tovaru/služby
- Možnosť pripájať príslušenstva
- Rýchla, nákladovo veľmi nízka tlač
- V prípade výpadku internetu stále je možné evidovať tržbu

Nevýhoda:
- Je potrebné investovať do zariadenia
- Zodpovednosť za ChDÚ (chránené dátové úložisko)

Rovnaké:
- Povinnosť evidovať "Vklad" a "Výber" hotovosti
- Nie je povinné vykonávať dennp uzávierku
- Absencia zákazníckeho displeja
- Povinnosť nahlasovanie polohy

Najčastejšie otázky

Poradíme vám. Obráťte sa na nás. Zistíme vaše potreby, navrhneme vám riešenie, vysvetlíme vám ďalší postup.

Podnikateľ je povinný ukončenie prevádzky elektronickej registračnej pokladnice oznámiť Daňovému úradu. Úkony vykonávané pri ukončení prevádzky pokladnice môže vykonať len servisná organizácia, úkony končia zápisom ukončenia prevádzky do Knihy pokladnice.

Nie. Dodacie lehoty súčiastok potrebných na úpravu, či nových pokladníc sú v niektorých prípadoch až 2 mesiace. A to nie je všetko. Potom ešte musíte vystihnúť aby mal technik čas, keďže to treba namontovať, pripojiť na internet, odskúšať funkčnosť. Začnite to riešiť už dnes

Áno. Dnes má servisná organizácia množstvo zodpovedností a povinností. To sa však zmení.
Všetky zodpovednosti a povinnosti budú na strane podnikateľa. Nedodržanie ustanovení zákona je správny delikt a za správny delikt je sankcia.
Odbremeníme vás, časť starostí prevezmeme na seba. Ponúkame vám naše služby v tejto oblasti, disponujeme vyše 20 ročnými skúsenosťami v tejto oblasti.

Základné firemné údaje ako sú obchodné meno, sídlo firmy, IČO, DIČ, adresa predaja a SK NACE kód (5-miestna číslica) hlavného predmetu činnosti.
Presnú adresu predajného miesta (k adrese budete potrebovať nielen orientačné číslo ale aj popisné číslo). Bližšie máte popísané všetko v návode tu.

Kontaktujte nás! Poradíme vám.

© Copyright 2019 - KRIXI s.r.o. - Všetky práva vyhradené.